Miljö och återvinning

Batteriåtervinning

Batterier får inte slängas i hushållssopor. Varje användare är rättsligen förpliktigad att återvinna miljöfarliga batterier eftersom dessa möjligen kan innehålla skadliga ämnen eller tungmetaller. Du kan kostnadsfritt lämna in dessa till din kommuns insamlingsstation. Alla batterier kan därigenom miljövänligt avfallshanteras eller återvinnas. Alla batterier är märkta med en överstruken tunna. På miljöfarliga batterier syns även symbolen för miljöfarliga kemikalier.

Förpackningsmaterial

Vi använder alltid förpackningsmaterial som skyddar varorna optimalt. Med hänsyn till miljön är det vårt mål att använda förpackningar som är gjorda av återvinningsbart och miljövänligt material. Förpackningar av hårdpapp och plast får inte hamna i restavfallet utan ska lämnas in till en insamlingsstation. KLiNGEL är anslutna till REPA. REPA tar hand om återvinning och säker avfallshantering av förpackningar. Mer information hittar du på www.repa.se.

Elproduktsåtervinning

Varje användare är rättsligen förpliktigad att återvinna elprodukter avskilt från hushållssoporna. Du kan kostnadsfritt lämna in dessa till din kommuns bemannade insamlingsstation. På så sätt garanteras att avfallet omhändertas fackmannamässigt och med hänsyn till miljön. KLiNGEL är anslutet till El-Kretsen. De har hand om återvinning och säker avfallshantering. Är du osäker på vad som gäller för olika produkter kan du besöka www.el-kretsen.se för mer information.