HANDLA TRYGGT

En del konsumenter har fortfarande betänkligheter inför att handla på Internet. Nätbedrägerier och oseriösa e-handlare har tyvärr bidragit till att skapa denna osäkerhet. Detta är något som vi på Klingel Sverige vill motverka genom att skapa en trygg webbplats där våra kunder kan känna sig säkra när de handlar. Därför har vi valt att certifiera vår webbshop av Trygg e-handel.
 

Trygg e-handel som är en del av Svensk Digital Handel, är en kvalitetsstämpel som visar att det certifierade företaget är ett e-handelsföretag som ställer högsta krav på sin webbplats och som verkar för att driva e-handeln framåt i en positiv riktning.
 

Syftet med Trygg e-handel är att skapa tydligare, enklare och enhetligare riktlinjer för vad som gäller vid e-handel - både för dig som konsument men även för oss som e-handlare.
 

När du handlar från ett företag som har certifieringen Trygg e-handel så innebär det att företaget genom ett avtal förbundit sig att följa en rad krav. Endast stabila och seriösa e-handels företag har rätten att bära certifieringen Trygg e-handel. För att bli certifierad av och få nyttja Trygg E-handels kvalitetsstämpel måste företaget utöver att följa svensk lagstiftning leva upp till följande grundkrav:
 

 • Företagets uppgifter skall vara tydliga och lättillgängliga för kunden
 • På vardagar skall kunden få svar på e-postförfrågan inom 48 timmar
 • Konsumenten skall alltid kunna vända sig till företaget och få hjälp som berör köp eller beställning
 • Totalpris, giltighetstid för erbjudande och lagerstatus skall klart och tydligt framgå
 • Maximal leveranstid skall tydligt kommuniceras till kunden
 • Återbetalning skall ske inom 30 dagar om köpet hävts
 • Konsumenten skall informeras om ångerrätt och rutiner för retur
 • Konsumenten skall få information om rätten till reklamation och rutiner för detta
 • När produkter levereras med manual, skall denna normalt vara på svenska
 • Företaget får inte ingå avtal med minderåriga
 • Företaget skall kunna uppvisa en finansiell stabilitet
 • Företaget skall erbjuda säkra betalningslösningar
 • Om företaget lagrar personuppgifter skall konsumenternas samtycke efterfrågas och personuppgifterna skall skyddas från externt intrång samt hanteras enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR)

Svensk Digital Handel kontrollerar löpande att kraven efterlevs genom kreditkontroll, provköp samt utredningar vis misstanke om brister. Du som konsument kan vända dig direkt till Trygg e-handel om du har några klagomål om ett certifierad företag. Skulle dessa brister vara av allvarlig natur, riskerar företaget att förlora rätten att använda kvalitetsstämpeln och blir av med sitt certifikat.
 

För att ytterligare bidra till att du som kund skall känna dig bekväm med att handla på Internet, har vi även tagit fram en checklista för säker e-handel som kan vara bra att ha till hands när du e-handlar. Checklistan beskriver hur du kan skilja seriösa från oseriösa e-handlare.