DIAMANTER

Ordet diamant kommer från grekiskans adamas, som betyder oövervinnlig eller okrossbar, och diamanten är det hårdaste mineral som förekommer i naturen. Stenen har värdet 10 på Mohs hårdhetsskala, en skala där naturliga mineral placeras beroende på sin förmåga att repa varandras yta. Diamant är ca 4 gånger så hårt som korund, som har hårdhetsgrad 9. Det medför att det enda som kan repa eller slipa en diamant är en annan diamant. För diamantslipning används därför ofta diamantpulver.

En smyckesdiamants värde bedöms efter fyra kvalitetskriterier. Dessa brukar ibland benämnas de fyra C:na efter de engelska originaltermerna: cut (slipning), colour (färg), clarity (klarhet) och carat.

Diamantens lyster avgörs i stor utsträckning av slipningen, där en bra slipning använder diamantens brytningsindex för att ge en sten med vacker lyster. Den klassiska briljantslipningen har 57 fasetter. Färgen kan variera, men de mest värdefulla och sällsynta diamanterna är helt färglösa. Klarheten, eller renheten, mäts efter antalet och storleken på inneslutningar, ihåligheter och repor i diamanten. Carat har ingenting med guldenheten karat att göra, utan används i dessa sammanhang för att beskriva diamantens vikt. 1 carat väger 200 milligram.

 

CUBIC ZIRCONIA

Cubic zirconia är en konstgjord diamant. Det är en imitation som även ibland kallas kubisk zirkonia eller bara cz. Cubic zirconia slipas som en diamant, och är ofta helt färglös. Stenen kan dock även förekomma i färger som rosa och blått. Cubic zirconia är inte lika hård som diamant, och har mycket lägre värmeledningsförmåga. Ett otränat öga ser normalt ingen skillnad på cubic zirconia och diamant, men för smycken som ska användas dagligen under lång tid har den äkta diamanten fördelen att den behåller sin lyster och är mer hållbar än cubic zirconia.