BETALSÄTT

Du har fem betalsätt att välja mellan vid köp hos oss, vänligen se nedan för ytterligare information.
I samband med din ansökan om betalning genom faktura eller konto hos oss använder vi ditt personnummer för att kontrollera din kreditstatus och din adress. Vid beställning till annan adress än folkbokföringsadressen förbehåller Klingel sig rätten att ändra betalsätt till postförskott. Vid order överstigande din tidigare beviljade limit kan en högre köpgräns beviljas. Sedvanlig kreditprövning görs, och detta genererar en omfrågekopia. Detta brev kommer att skickas till dig från det kreditupplysningsföretag som vi samarbetar med. Att en kreditupplysning inhämtas visas endast för den som beställt upplysningen och för den som är omfrågad. Skulle kredit inte beviljas, förbehåller vi oss rätten att ändra betalsätt till postförskott. Klingel förbehåller sig rätten att neka beställningen i sin helhet vid misstanke om bedrägeri.

Faktura
Med betalsätt Faktura betalar du inom 14 dagar (från fakturadatum). En faktureringsavgift om 19,- tillkommer. Du betalar bara för de varor du behåller. Vid retur drar du själv av varuvärdet för de returnerade varorna från fakturans saldo. Om fakturan inte betalas i tid debiteras en påminnelseavgift (f.n. 60,-) och du kommer att få ett erbjudande om att delbetala vi vårt betalsätt Konto. Fullständiga villkor för faktura

Konto
Genom att välja betalsätt Konto kan du dela upp betalningen i upp till 36 månader. Effektiv årsränta är för närvarande 29 % och nominell årsränta uppgår till 25,3 %. I samband med ditt första kontoköp skickar vi dig de fullständiga avtalsvillkoren. Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år, kontakta kundservice för detta. Ingen av de fyra första månaderna kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden. Månadsbeloppet blir högre ju större skuld som finns på kontot. Fullständiga villkor för konto.

För att underlätta jämförelser har kontohavaren rätt att innan ett kreditavtal ingås få centrala uppgifter om krediten på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Postförskott
Med betalsätt postförskott betalar du när du hämtar ut ditt paket. En postförskottsavgift om 50 kr tillkommer till din order.

Kort – betala direkt i kassan på klingel.se
När du väljer betalsätt Kort betalar du med ditt betalkort direkt i kassan på www.klingel.se. Vi accepterar Visa och Mastercard som utställts i de nordiska länderna. Vid en eventuell retur sker återbetalning till det betalkort du använt vid din betalning. Vi krypterar alltid ditt kortnummer vilket gör ditt köp säkert. Om du vill veta mer om säkerheten kring kortbetalning kan du läsa mer om krypteringen här.

PayPal – betala direkt i kassan på klingel.se
Du betalar direkt via ditt PayPal-konto i webbshoppen. Har du inget PayPal-konto måste du först registrera dig hos PayPal.

Vänligen notera att alternativet kortbetalning och PayPal endast kan väljas vid köp i vår webbshop. För beställningar via telefon eller per post hänvisar vi till något av våra övriga betalningsalternativ.

Betalningsansvar
Betalningsansvar åligger den som ansökt om och beviljas konto/fakturaköp. Om betalning inte sker i rätt tid är  hela skulden förfallen till betalning, om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondedel av skulden. Du debiteras en påminnelseavgift (60,-) för varje betalningspåminnelse. Vid för sen eller utebliven betalning påförs fordringsbelopp. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras. Klingel har rätt att överlåta och/eller pantsätta kontofordran till annan kreditgivare.