BETALNING

Vi erbjuder följande betalsätt:

1) KLINGEL Konto
Om du vill dela upp betalningen väljer du KLINGEL Konto. Det belopp du ska betala framgår av kontoutdraget som du får varje månad. Kontoutdraget visar också genomförda köp, betalningar m.m. Du har givetvis rätt att betala hela eller delar av skulden i förtid utan extra kostnad. Ange ditt OCR-nummer när du betalar via din internetbank. Saknar du ditt inbetalningskort, ska inbetalningen ske till Klingel på plusgiro 17 73 81-1. Ange ditt kundnummer i meddelandefältet. Inga betalningsavgifter tillkommer.

Betalningsfria månader
Du kan utnyttja två betalningsfria månader per år. Ingen av de fyra första månaderna kan vara betalningsfri och du måste göra inbetalningar minst fyra månader i rad innan en ny betalningsfri månad kan utnyttjas. Räntan för den betalningsfria månaden läggs till skulden och utnyttjandet av betalningsfri månad förlänger återbetalningstiden. Kontakta kundservice om du vill utnyttja betalningsfri månad.

Räntor och kostnader
Månadsräntan är f.n. 1,71 % och beräknas tillsammans med limiträntan på f.n. 0,4 % på kontoskulden vid varje faktureringstillfälle, tillsammans dock lägst 19 kronor. Räntan läggs till saldot månatligt. Den effektiva årsräntan är f.n. 29 %. Ränteändringar kan ske p.g.a. kreditpolitiska beslut, ändrade upplåningskostnader eller andra kostnader uppkomna efter nedan angivet datum. Räntan, som är avdragsgill i din deklaration, är den enda kostnad som tillkommer på KLINGEL Konto. Månadsbeloppet blir högre ju större skuld som finns på kontot.
 

Köpesumma (kr) Du betalar per månad (kr) Köpesumma (kr) Du betalar per månad (kr)
0-1000 100 5001-6000 575
1001-1500 125 6001-7000 675
1501-2000 175 7001-8000 875
2001-2500 225 8001-9000 1075
2501-3000 275 9001-10000 1275
3001-4000 375 o.s.v. o.s.v.
4001-5000 475    


2) KLINGEL FakturaMed KLINGEL Faktura får du räntefri kredit och fakturan följer med paketet. Faktureringsavgift (19,-) tillkommer. Fakturan ska betalas inom 14 dagar efter att du mottagit dina varor.  Du betalar enbart för de varor du behåller. Vid retur reglerar du din faktura genom att dra av varuvärdet på de varor du returnerar.


3) Kontant betalning
Du betalar mot postförskott vid leverans. Postens avgift för postförskott (50,-) tillkommer.

4) Kortbetalning
Du betalar direkt med kort i samband med din beställning i webbshoppen. Vi accepterar nordiska VISA och MasterCard. Vi förbehåller oss rätten att vid behov ändra till alternativa betalsätt.

5) PayPal
Du betalar direkt via ditt PayPal-konto i webbshoppen. Har du inget PayPal-konto måste du först registrera dig hos PayPal.

Vänligen notera att alternativet kortbetalning och PayPal endast kan väljas vid köp i vår webbshop. För beställningar via telefon eller per post hänvisar vi till något av våra övriga betalningsalternativ.
 

Kreditvillkor

Kreditgivare
KLINGEL Faktura/Konto hanteras av Klingel Sverige, Mail Order Finance GmbH, Tyskland, filial, organisationsnr 516403-3879. I enlighet med konsumentkreditlagen har vi samlat centrala uppgifter gällande kreditavtal och kreditgivare på blanketten Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation.

Kreditprövning
Genom att välja betalsätt faktura eller konto, godkänner du att Klingel utför en sedvanlig kreditprövning. Klingel förbehåller sig rätten att avslå köp på kredit samt även att sänka en tidigare beviljad kredit. Skulle kredit inte beviljas, förbehåller sig Klingel rätten att ändra betalsätt. För att handla på kredit krävs att du uppger ditt personnummer. Om du inte har angett detta, förbehåller sig Klingel rätten att ändra betalsätt och leverera mot postförskott.
 

Utebliven betalning
Betalningsansvar åligger den som ansökt om och beviljats konto/fakturaköp. Om betalning inte sker i rätt tid är hela skulden förfallen till betalning, om förfallet belopp uppgår till mer än en tiondel av skulden. Du debiteras en påminnelseavgift (60,-) för varje betalningspåminnelse. Vid för sen eller utebliven betalning påförs dröjsmålsränta med f.n. 2 % per månad på förfallet fordringsbelopp. Kostnader för eventuella inkassoåtgärder debiteras enligt gällande lag och upplupen ränta/avgift kapitaliseras. Klingel har rätt att överlåta och/eller pantsätta kontofordran till annan kreditgivare.